Στο σχολείο μας εγγράφονται μαθητές οι οποίοι κατοικούν μεταξύ των οδών:

 

Ηπείρου, Γυμναστηρίου, Καλύμνου, Λ. Ηλιουπόλεως, Ειδομενής, Ανδριανοθυρών, Κυμοθόης, Λ. Κωνσταντινουπόλεως, Καισαρείας, Περγάμου, Αλφειωνίας, Πάφρας, Μαιάνδρου, Αμφικράτους, Αμφιδάμαντος- Ευαγγελικής Σχολής.

 

Μαθαίνουμε . . .
10% αυτών που διαβάζουμε
20% αυτών που ακούμε
30% αυτών που βλέπουμε
50% αυτών που βλέπουμε και ακούμε
70% αυτών που συζητούμε
80% αυτών που βιώνουμε
95% αυτών που διδάσκουμε στους άλλους”

William Glasser, 1925 -, Αμερικανός ψυχοθεραπευτής